Esittely

Iloa, turvallisuutta ja tehoa

Hyvä eläintenkoulutus lähtee eläimen ymmärtämisestä. Siihen tarvitaan sekä teoriatietoa että tunnetta. On hallittava teoria kunkin eläinlajin tarpeista, käyttäytymisestä ja oppimisen tavoista, mutta on myös kyettävä katsomaan jokaista eläintä yksilönä ja kuuntelemaan avoimin mielin, mitä juuri se haluaa meille viestiä. Ensin mainittua eli teoriatietoa olen hankkinut vuosikaudet lukemalla eläinten käyttäytymisestä tehtyjä kirjoja ja tutkimuksia. Jälkimmäiseen minua ovat opettaneet lukemattomat erilaiset eläinpersoonat, joiden kanssa olen viettänyt aikaa ja työskennellyt.  Lisäksi yhdistän teoriaa ja käytäntöä suorittamalla eläintenkouluttajan ammattitutkinnon. Valmistun keväällä 2016.

Eläinten kanssa lähes kaikki käyttäytymiseen liittyvät ongelmat ovat ratkaistavissa oikeilla menetelmillä. Eläimillä ei ole ihmisten moraalia, eivätkä ne käyttäydy meitä kohtaan tarkkoituksella ”huonosti”. Ne käyttäytyvät vain tavalla, jonka ovat oppineet ja jolla ne saavuttavat tai uskovat saavuttavansa jotakin tavoittelemaansa. Siksi käytökseen pystyy aina vaikuttamaan muokkaamalla käytöksen seurauksia ja opettamalla eläimelle uusia, ihmisen kannalta parempia tapoja toimia. Vain silloin, kun käytös johtuu kivusta, kouluttaja ei voi siihen  vaikuttaa. Kouluttaja voi kuitenkin auttaa tunnistamaan kivun merkit.

Hevosia laitumella
Hevosen koulutusta

Ongelmat ja niiden ratkaiseminen ovat onneksi vain yksi puoli eläintenkoulutusta. Yhtä tärkeää on tuoda eläinten ja niiden kanssa aikaa viettävien ihmisten elämään lisää iloa. Yhteinen hauskanpito parantaa eläimen ja omistajan suhdetta kasvattamalla luottamusta ja kiintymystä. Kun yhdessä on kivaa, myös tavallinen arki sujuu mukavammin. Esimerkiksi treeni ratsastuskisoja varten alkaa huomattavasti paremmalta pohjalta, jos hevonen tulee innokkaana tarhan portilla vastaan kuin jos kummankaan osapuolen ei tee mieli tavata toista. Vastaavasti matolääke uppoaa paljon helpommin kissalle, jonka mielestä omistajan kanssa on ihanaa. Tyytyväinen ja ihmisiin luottava eläin on aina myös turvallisin.

Koulutusmenetelmäni perustuvat näiden näkökohtien yhdistämiseen. Haluan vaikuttaa eläimen käytökseen nopeasti, tehokkaasti ja pysyvästi mutta samalla pitää huolta, että koulutustilanne on kaikille osapuolille miellyttävä. Siksi perustan kaikki menetelmäni tieteelliseen tietoon eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta ja valitsen ne tavat, jotka tutkimuksissa on huomattu tehokkaimmiksi ja stressittömimmiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti niin sanottujen vahvisteiden käyttämistä. Vahvisteilla eläintä palkitaan oikeasta käyttäytymisestä ja muokataan näin käytös vähitellen sellaiseksi, jota me ihmiset haluamme.

Vahviste voi olla esimerkiksi ruokapalkinto tai rapsutus yhdistettynä oikeasta suorituksesta kertovaan, täsmälleen oikein ajoitettuun äänimerkkiin. Tällaista koulutustapaa kutsutaan tutummin naksutinkoulutukseksi. Erityisesti hevosten kanssa sijansa on myös niin sanotulla negatiivisella vahvisteella eli paineen oikea-aikaisella poistamisella. Oikein käytettynä negatiivinenkin vahviste on monikäyttöinen ja eläinystävällinen kouluttajan työkalu. Lisäksi jatkuvassa käytössäni ovat niin sanotut siedättäminen ja vastaehdollistaminen. Näillä poistetaan eläinten pelkoja.

Koira stereoiden päällä

Kerron koulutustilanteessa aina tarkkaan ja ymmärrettävästi, mihin mikäkin tekniikka perustuu. Näin omistaja pääsee itsekin sisälle koulutukseen ja pystyy jatkamaan ja soveltamaan sitä itsenäisesti.

Onnelan eläinten periaatteet:

1.

Jos koulutus ei etene, vika on koulutustavassa. Oikeilla konsteilla tuloksia alkaa näkyä heti, ei ensi vuonna.

2.

Pelolla ja kivulla eläimen voi saada tottelemaan muttei koskaan luottamaan. Luottavainen eläin on turvallisempi, ja sen kanssa elämä on helpompaa.

3.

Eläimen oma motivaatio on koulutuksessa kaikkein tehokkain voima. Sen hyödyntämättä jättäminen on haaskausta.

Kissa

Periaatteet ovat Saaran tarkastamat ja hyväksymät.

Kouluta itseäsi kuin eläintä

Shopping Cart